ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH

Faculty

Professor

Tel.: +30-26510-08800

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08818

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08816

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08809

Assistant Professor

Tel.: +30-26510-08866

Professor

Tel.: +30-26510-08805

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08914

Professor

Tel.: +30-26510-08870

Professor

Tel.: +30-26510-08904

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08812

Professor

Tel.: +30-26510-08804

Professor

Tel.: +30-26510-08810

Professor

Tel.: +30-26510-08803

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08806

Professor

Tel.: +30-26510-08801

Professor

Tel.: +30-26510-08802

Assistant Professor

Tel.: +30-26510-08815

Professor

Tel.: +30-26510-08807

Assistant Professor

Tel.: +30-26510-08878

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08839

Professor

Tel.: +30-26510-08811

Assistant Professor

Tel.: +30-26510-08918

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08911

Professor

Tel.: +30-26510-08853

Professor

Tel.: +30-26510-08814

Assistant Professor

Tel.: +30-26510-08916

Associate Professor

Tel.: +30-26510-08862

 

Adjunct Faculty


 

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA