ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Friday, 12/01/2018   -   Ομιλίες
Department Seminars, Lisimachos P. Kondi
Department Seminars: Lecture from Associate Professor Lisimachos P. Kondi will be held on Friday 12/01/2018 at 12:00 in Seminar Hall of Computer Science and Engineering Department. The title of the lecture is "Κατανομή πόρων και εκτίμηση της αντιληπτής ποιότητας για ασύρματη μετάδοση βίντεο". More detais you could find in the attached file.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA