ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Friday, 08/12/2017   -   Ομιλίες
Department Seminars, D. M. Thilikos
Department Seminars: Lecture from Professor Dimitrios Thilikos will be held on Friday 08/12/2017 at 12:00 in Seminar Hall of Computer Science and Engineering Department. The title of the lecture is "Δομικά Θεωρήματα στην Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων". More detais you could find in the attached file.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA