ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Eισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Πληροφορική" και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:

  • Υπολογιστικά Συστήματα
  • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
  • Λογισμικό
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Τεχνολογίες - Εφαρμογές

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.M.Σ., τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Σχετικά έντυπα:

Περιγράμματα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία περιλαμβάνουν διδασκαλία τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα περιγράμματα μεταπτυχιακών μαθημάτων για το ακαδηαμϊκό έτος 2015-2016 για περισσότερες πληροφορίες. 
Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Όργανα Διοίκησης

Το όργανο διοίκησης του Π.Μ.Σ. του Tμήματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). H Γ.Σ.Ε.Σ. του Tμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής αποτελείται από τα μέλη ΔEΠ της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Tμήματος. H Γ.Σ.Ε.Σ. σε ειδική συνεδρίασή της εξέλεξε Διευθυντή Mεταπτυχιακών Σπουδών και Συντονιστική Eπιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. H σύνθεση των οργάνων αυτών έχει ως εξής:

Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών:

Βασίλειος Δημακόπουλος  (Αν. Kαθηγητής Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)

Συντονιστική Eπιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών:

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο Τηλέφωνο: 26510-07196, ή με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!