ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

Διδακτορικές Σπουδές

Eισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ) το οποίο απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ).

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.Δ.Σ. καθώς και τις υποχρεώσεις των διδακτορικών φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος. O κανονισμός του Π.Δ.Σ. περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Σχετικά έντυπα:

Όργανα Διοίκησης

Το Π.Δ.Σ. και το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Tμήματος έχουν ενιαία διοίκηση. Βλ. και το σχετικό άρθρο στο Π.Μ.Σ.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο Τηλέφωνο: 26510-07213 , ή με οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!