ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έχουν θεσμοθετηθεί τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια:

Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλγορίθμων

 

 

 

Ερευνητικές Ομάδες

Στο πλαίσιο των παραπάνω εργαστηρίων ή ανεξάρτητα από αυτά, δραστηριοποιούνται οι παρακάτω ερευνητικές ομάδες:

Ερευνητική Ομάδα Αριθμητικής Ανάλυσης
Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!