ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής λειτουργεί επίσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 8863 (26510-08863) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: support στο cs.uoi.gr.


Ιστοσελίδα ομάδας υποστήριξης

+30-26510-08863

Διαχείριση Συστημάτων

+30-26510-08903

Διαχείριση Συστημάτων

+30-26510-08909

 

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!