ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΙΕΣ)

03.ΔΕΚ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Towards fair, unbiased, and diversity-aware data management", Eυαγγελία Πιτουρά

04.ΟΚΤ.2019     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "System-On-Chip Testing"

02.ΙΟΛ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Schema evolution for relational databases",Παναγιώτης Βασιλειάδης

24.ΙΟΝ.2019     Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων

05.ΙΟΝ.2019     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Algorithmic Techniques for Detection and Classification of Digital Objects"

31.ΜΑΙ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Use Mathematics and get a SPARQL Query Engine (almost) for Free! It’s MAGiQ!", Panos Kalnis

22.ΜΑΡ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Constraint Acquisition", Κώστας Στεργίου

19.ΜΑΡ.2019     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Automated Representation, Quality Assessment, Evolution, Visualization, and Adaptation to Change for Data Intensive Ecosystems"

14.ΜΑΡ.2019     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Online Parameter Adaptation Methods for Population-Based Metaheuristics"

18.ΦΕΒ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Object Summaries For Keyword Search", Georgios Fakas

15.ΦΕΒ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Two-Dimensional Time-Division Multiplexing For 3D-SoCs", Xρυσοβαλάντης Καβουσιανός

08.ΦΕΒ.2019     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Game-theoretic semantics for non-distributive logics",Χαρτώνας Χρυσάφης

21.ΙΑΝ.2019     Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Δικτύων_Μέρος 2ο_21/1/2019

17.ΙΑΝ.2019     Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Δικτύων

10.ΔΕΚ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Conditional random fields with privileged information and its applications to human activity and facial expression recognition",Μιχάλης Βρίγκας

22.ΟΚΤ.2018     Σεμινάριο Τμήματος (ζωντανή μετάδοση) με τίτλο:"Five Non-Volatile Memristor Enigma Solved",Leon O. Chua

09.ΟΚΤ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Deep Learning and Neuromorphic Computing – Technology, Hardware and Implementations", Dr. Hai “Helen” Li

16.ΙΟΛ.2018     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Storage, Processing and Analysis of Large Evolving Graphs"

29.ΙΟΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Detecting Algorithmic Bias", Prof. Carlos Castillo

26.ΙΟΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Human Language Technologies @GPLSIUA", Prof. Estela Saquete

06.ΙΟΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Multimodal Processing and Learning with Applications in Audio-Visual Perception and Understanding", Prof. Petros Maragos

06.ΙΟΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Large Scale Visual Data Analytics for Geospatial Application", Prof. Gaurav Sharma

17.ΜΑΙ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Supporting interactive exploration of multidimensional database exploration", Patrick Marcel

17.ΜΑΙ.2018     Εκδήλωση εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, 25.5.2018

16.ΜΑΙ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Utilizing Human Cognitive and Emotional Factors for User-Centered Computing", Prof. George Samaras

11.ΜΑΙ.2018     Πανηγυρική ημερίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

16.ΜΑΡ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Perception for Humanoid Robot Locomotion and Manipulation in Complex Environments", Dimitrios Kanoulas, Ph.D.

09.ΜΑΡ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Benchmarking for Big Linked Data: the case of the HOBBIT Project", Irini Fundulaki

13.ΦΕΒ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Interval Joins: Evaluation, Parallelization, Aggregation", Νίκος Μαμουλής

12.ΦΕΒ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Legged & Orbital Robotics: Nonlinear Dynamics and Control", Evangelos Papadopoulos

09.ΦΕΒ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Looking for people in images by classification of visual attribute clusters", Χριστόφορος Νίκου

19.ΙΑΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Έλεγχος Κίνησης Υπερ-επενεργούμενης Πλωτής Ρομποτικής Πλατφόρμας", Κ. Βλάχος

12.ΙΑΝ.2018     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Κατανομή πόρων και εκτίμηση της αντιληπτής ποιότητας για ασύρματη μετάδοση βίντεο", Λυσίμαχος-Παύλος Κόντης

15.ΔΕΚ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Reliable communication using minimal knowledge against powerful adversaries", Αριστείδης Παγουρτζής

08.ΔΕΚ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Δομικά Θεωρήματα στην Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων", Δημήτριος Μ. Θηλυκός

01.ΔΕΚ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Εντροπία Φυσαλίδων: μία μέθοδος εκτίμησης της εντροπίας (σχεδόν) χωρίς παραμέτρους", Γεώργιος Μάνης

24.ΝΟΕ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Αξιοπιστία στα κυκλώματα CMOS των νανομετρικών τεχνολογιών", Γεώργιος Τσιατούχας

10.ΝΟΕ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"2-Συνδεσιμότητα σε Κατευθυνόμενα Γραφήματα", Λουκάς Γεωργιάδης

20.ΣΕΠ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Introduction to the automata theory and biomolecular automata", Sebastian Sakowski

08.ΣΕΠ.2017     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Αλγόριθμοι και Εργαλεία για την Παραγωγή Επεξεργάσιμων Μοντέλων από Σύνολα Δεδομένων Οργανωμένων σε Εγκάρσιες Τομές"

23.ΙΟΝ.2017     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "New Approaches in Parallel Algorithm Portfolios for Metaheuristic Optimization"

19.ΜΑΙ.2017     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Αναζήτησης σε Σύνθετα Δυναμικά Δίκτυα"

15.ΜΑΙ.2017     Ημερίδα σε Θέματα Ψηφιακών Συστημάτων Υλικού

27.ΑΠΡ.2017     Δωρεάν Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google

26.ΑΠΡ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Γεωμετρικές τεχνικές για κορυφαία-k (top-k) ερωτήματα", Κυριάκος Μουρατίδης

22.ΦΕΒ.2017     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Αλγόριθμοι Δικτύωσης για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Ασύρματα Αδόμητα Δίκτυα"

10.ΦΕΒ.2017     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"H αναδιοργάνωση αντιγράφων ως μηχανισμός βελτίωσης της απόδοσης σε κατανεμημένα NoSQL αποθετήρια δεδομένων", Κωνσταντίνος Μαγκούτης

16.ΔΕΚ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Κλιμακούμενη Ομαδοποίηση για Διασύνδεση Εγγραφών με Διατήρηση της Ιδιωτικότητας", Αλέξανδρος Καρακασίδης

09.ΔΕΚ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Ιεραρχικές Προσεγγίσεις για Βέλτιστες Διαδρομές σε Χρονοεξαρτώμενα Οδικά Δίκτυα: Θεωρία και Πράξη", Σπύρος Κοντογιάννης

29.ΝΟΕ.2016     Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+

25.ΝΟΕ.2016     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Advanced Methods for Testing Multi-Core SoCs"

25.ΝΟΕ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Ιδιότητες ευστάθειας πολυβηματικών μεθόδων για μη γραμμικές παραβολικές εξισώσεις", Γεώργιος Ακρίβης

04.ΝΟΕ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Αξιολόγηση και Βελτίωση της Απόδοσης Πρωτοκόλλων Δρομολόγησης σε Δίκτυα VANETs ", Απόστολος Γκάμας

31.ΟΚΤ.2016     Δωρεάν Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google

14.ΟΚΤ.2016     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Τυπική περιγραφή του μοντέλου Home UbiHealth με την χρήση Δηλωτικών Μαθηματικών"

14.ΟΚΤ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:SteerSuite: A framework for developing, and evaluating steering behaviours and related applications,Petros Faloutsos

07.ΟΚΤ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"User profiling and incentive provision in participatory sensing applications", Merkouris Karaliopoulos

05.ΟΚΤ.2016     ΙΕΕΕ Xtreme Programming Competition 10.0

24.ΙΟΝ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Two level non-overlapping and overlapping Schwarz methods for discontinuous Galerkin approximations of second and fourth order elliptic problems", Ohannes Karakashian

17.ΙΟΝ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Broadening the Research Avenues in Reconfigurable Computing and in Mixed-Criticality Systems", Kyprianos D. Papadimitriou

10.ΙΟΝ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Multimodality in Data Clustering: Application to Video Summarization", Αριστείδης Λύκας

03.ΙΟΝ.2016     Ημερίδα "Νέες τεχνολογίες στις βιβλιοθήκες: Αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινοτήτων"

02.ΙΟΝ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Spatial Search in Large RDF Knowledge Bases", N. Mamoulis

25.ΜΑΙ.2016     "Προκλήσεις και ευκαιρίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας"

25.ΜΑΙ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Suppressing diffusion processes on arbitrary networks using treatment resources of limited efficiency", Argyris Kalogeratos

24.ΜΑΙ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:" Integrating the access to persistent data with parallel programming", Dr. Τoni Cortes

23.ΜΑΙ.2016     Εκδήλωση για τον 9o Διεθνή Φοιτητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Παρουσίαση εργαλείων δημιουργίας ιστοσελίδων από Φοιτητικό παράρτημα της ΙΕΕΕ

20.ΜΑΙ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Βελτιστοποίηση του πίνακα προβολών στη συμπιεστική δειγματοληψία", Lisimachos P. Kondi

13.ΜΑΙ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Κατάτμηση πλεγματικών επιφανειών για την επεξεργασία και διαχείριση κινούμενων αντικειμένων", Ioannis Fudos

12.ΜΑΙ.2016     Eκδήλωση με θέμα: «Τεχνολογίες CERN, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»

15.ΑΠΡ.2016     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Αποδοτική Υποστήριξη OpenMP για Γενικού Σκοπού και Ενσωματωμένες Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές"

08.ΑΠΡ.2016     Σεμινάριο του φοιτητικού Τμήματος ΙΕΕΕ με θέμα "Εισαγωγή στο Arduino και το Rasberry Pi"

01.ΑΠΡ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Entity Selection and Ranking for Data Mining applications", Εvimaria Terzi

18.ΜΑΡ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Schema evolution for relational databases", Panos Vassiliadis

04.ΜΑΡ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Navigating through the Archipelago of Refactorings", Apostolos V. Zarras

25.ΦΕΒ.2016     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Αναγνώριση Ανθρώπινης Δραστηριότητας με υπό Συνθήκη Τυχαία Πεδία και Προνομιακή Πληροφορία"

19.ΦΕΒ.2016     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Time Travelling in Data Graphs", Ευαγγελία Πιτουρά

04.ΔΕΚ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Nέες προσεγγίσεις στη βελτιστοποίηση gradient για την μοντελοποίηση και τον έλεγχο μη γραμμικών συστημάτων άγνωστης δυναμικής: εφαρμογές στη ρομποτική και στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας",Δρ. Γεράσιμος Ρηγάτος.

01.ΔΕΚ.2015     Σεμινάριο του φοιτητικού Τμήματος ΙΕΕΕ με θέμα "Ελεύθερο Λογισμικό & Λειτουργικό Σύστημα LINUX"

27.ΝΟΕ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Exploration of Networks Containing Malicious Hosts", Ευριπίδης Μάρκου

16.ΝΟΕ.2015     Βιωματικό Εργαστήριο αξιοποίησης πρωτόγνωρων οικονομικών δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της δράσης

13.ΝΟΕ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Maximin share allocations and other solution concepts in fair division", Ευάγγελος Μαρκάκης

06.ΝΟΕ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Παράλληλα Χαρτοφυλάκια Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης: Πρόσφατες Εξελίξεις και Εφαρμογές", Κωνσταντίνος Παρσόπουλος

30.ΟΚΤ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:Maximal Parabolic Regularity Under Time Discretization, Christian Lubich

23.ΟΚΤ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Δενδρικές Δομές για Αποδοτική Ανάλυση Γραφημάτων", Λουκάς Γεωργιάδης

14.ΟΚΤ.2015     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Fault Models, Test Algorithms and Embedded Test Techniques for DRAM Circuits"

14.ΟΚΤ.2015     Ημερίδα με θέμα: Εpirus on Androids: Ανάλυση, διάχυση, επεξεργασία και οπτικοποίηση πληροφορίας με τη βοήθεια μικρών συσκευών

25.ΣΕΠ.2015     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Fast and Efficient Durable Storage for Local And Distributed Filesystems"

24.ΣΕΠ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Multi-Formalism Modeling οf Complex Problems", Alexander H. Levis

09.ΙΟΛ.2015     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Κατασκευή Προσεγγιστικών Equiangular Tight Frames και Εφαρμογές"

25.ΙΟΝ.2015     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Κατανομή Πόρων και Εκτίμηση της Οπτικής Ποιότητας σε Ασύρματη Μετάδοση Βίντεο"

05.ΙΟΝ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Decomposition of Signed Graphic Matroids", Λεωνίδας Πιτσούλης

22.ΜΑΙ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Neural Networks with functional weights", Κωνσταντίνος Μπλέκας

15.ΜΑΙ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Δρομολόγηση σε Οπορτουνιστικά Δίκτυα: εξοικονόμηση πόρων και ανώνυμη επικοινωνία", Ευάγγελος Παπαπέτρου

13.ΜΑΙ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"On the in-field test of safety-critical systems", Matteo Sonza Reorda

08.ΜΑΙ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Χρονοεξαρτώμενες Συντομότερες Διαδρομές και Εφαρμογές", Σπύρος Κοντογιάννης

27.ΜΑΡ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Εξόρυξη Γνώσης από Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα και το Περιεχόμενο τους", Παναγιώτης Τσαπάρας

27.ΦΕΒ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Συσχετιστικές μνήμες τύπου NAND: σχεδίαση ανεκτική σε σφάλματα και μοντελοποίηση για αρχιτέκτονες υπολογιστών", Αριστείδης Ευθυμίου

26.ΦΕΒ.2015     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Machine Learning for Intelligent Agents"

24.ΦΕΒ.2015     Σεμινάριο του φοιτητικού Τμήματος ΙΕΕΕ με θέμα "Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

20.ΦΕΒ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Εύρωστη Ανασύσταση Κατακερματισμένων Τρισδιάστατων Αντικειμένων", Γεώργιος Παπαϊωάννου

18.ΦΕΒ.2015     Ημερίδα Εργασίας σε Γραφικά Υπολογιστών

08.ΙΑΝ.2015     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Efficiency and Consistency in Multistream Storage", Στέργιος Αναστασιάδης

19.ΔΕΚ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Επιστημομετρικές μέθοδοι για την αξιολόγηση Περιοδικών, Ερευνητών και Πανεπιστημίων", Ι. Μανωλόπουλος

15.ΔΕΚ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Αλγοριθμικές Tεχνικές Κωδικοποίησης Μεταθέσεων και Μεταθετικών Γραφημάτων για Υδατοσήμανση, Λογισμικού, Εικόνας, Ήχου, και Κειμένου"

12.ΔΕΚ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων: Απόκρυψη Πληροφορίας και 2-Κυριαρχία", Σταύρος Δ. Νικολόπουλος

05.ΔΕΚ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:Using 16,000 Processors to Extract Frequent Patterns from Very Long Sequences

01.ΔΕΚ.2014     Παρουσίαση του Φοιτητικού Παραρτήματος της ΙΕΕΕ

28.ΝΟΕ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Business Forecasting in the pocket: Human-centred design of mobile applications to improve collaboration"

25.ΝΟΕ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Εξαγωγή Χαρακτηριστικών για Ανάλυση Εικόνων και Συνόλων Σημείων"

21.ΝΟΕ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:Κάλυψη ορθογωνίων πολυγώνων τύπου 3 με το ελάχιστο πλήθος r-αστέρων

14.ΝΟΕ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: Αλγόριθμοι εκθετικού χρόνου για NP-δύσκολα προβλήματα σε γραφήματα

10.ΝΟΕ.2014     Σεμινάριο του φοιτητικού Τμήματος ΙΕΕΕ

31.ΟΚΤ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: Δισυνεκτικότητα Γραφημάτων

17.ΟΚΤ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Ιδιότητες ευστάθειας μεθόδων ανάδρομων διαφορών για παραβολικές εξισώσεις"

16.ΟΚΤ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Mapping Loop-Based Programs onto a Multithreaded Processor"

10.ΟΚΤ.2014     Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:

15.ΣΕΠ.2014     Διάλεξη με τίτλο 'Σύγχρονοι Αλγόριθμοι στη Θεωρία Συνδυαστικών Πινάκων'

30.ΙΟΝ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα: 'Διαστρωματική Κατανομή Πόρων για τη Μετάδοση Βίντεο σε Ασύρματα Δίκτυα Πολλαπλής Πρόσβασης'

18.ΙΟΝ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα: Τεχνικές Ομαδοποίησης Δεδομένων Βασισμένες σε Πίνακες Ομοιότητας

16.ΙΟΝ.2014     Παρουσίαση Ph.D. με θέμα: Σχεδίαση & Ανάπτυξη Υπηρεσιο-κεντρικού Λογισμικού με βάση Θεμελιώδεις Αρχές Αντικειμενοστρέφειας

16.ΙΟΝ.2014     Διάλεξη με τίτλο 'Strategyproof Mechanisms for Competitive Influence in Networks'

16.ΙΑΝ.2014     Σεμινάριο Σκακιού

15.ΙΑΝ.2014     Σεμινάριο "Ελέυθερο Λογισμικό και Λειτουργικό Σύστημα Linux" από το IEEE SB

13.ΔΕΚ.2013     Εκδήλωση "Epirus on Androids: Απασχόληση και Προοπτικές στις Νέες Τεχνολογίες"

22.ΜΑΙ.2013     Επιχειρηματικότητα & Νέες Τεχνολογίες - Ανάπτυξη Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές

16.ΜΑΙ.2013     Παρουσίαση Ph.D.: Αποτελεσματικές Τεχνικές Συγχρονισμού για Συστήματα Διαμοιραζόμενης Μνήμης

17.ΑΠΡ.2013     Παρουσίαση Ph.D.: Μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από συλλογές εγγράφων

09.ΑΠΡ.2013     Κλιμακώσιμος Έλεγχος Πρόσβασης σε Ομοσπονδιακά και Πολυμισθωτικά Συστήματα Αποθήκευσης

14.ΦΕΒ.2013     Διάλεξη με τίτλο: Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Βελτιστοποίησης στην Επιχειρησιακή Έρευνα

01.ΦΕΒ.2013     Παρουσίαση Master:"Πολυμορφισμός για Υπηρεσίες Διαδικτύου"

24.ΙΑΝ.2013     Database Evolution and Maintenance of their Dependent Applications via Query Rewriting

17.ΙΑΝ.2013     Διάλεξη με τίτλο: Διαβάθμιση Δεδομένων με βάση την Ποικιλομορφία (diversity)

10.ΙΑΝ.2013     Διάλεξη με τίτλο: Enabling Exploratory Analysis on Very Large Scientific Data

30.ΜΑΡ.2011     Προσανατολισμένη στα δεδομένα δικτύωση: επικοινωνία ομάδων σε Κινητά κατά περίπτωση δίκτυα

29.ΜΑΡ.2011     Προστασία ιδιωτικότητας σε ασύρματα δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση

02.ΜΑΡ.2011     Ομιλία: Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον

19.ΙΑΝ.2011     Ανοχή λαθών στα ολοκληρωμένα κυκλώματα των σύγχρονων νανομετρικών τεχνολογιών

28.ΙΟΝ.2010     Mixture Modeling of DNA Copy Number Aberrations

24.ΙΟΝ.2010     On two measurement problems: Inferring autonomous system relationships and computing network traffic heavy hitters

11.ΙΟΝ.2010     Cryptographic Protocols and Secure Computation

11.ΜΑΙ.2010     Opportunistic networks meet infrastructure: Performance, security and privacy implications

23.ΦΕΒ.2010     Adaptive Resource Location and Query Processing in Distributed Systems

21.ΦΕΒ.2010     Παρακολούθηση και Υπολογισμός Καθολικών Παραμέτρων σε Δίκτυα Ομοτίμων Εταίρων

18.ΦΕΒ.2010     Κατανεμημένα Συστήματα Περιρρέουσας Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)

18.ΦΕΒ.2010     Κατανεμημένα Συστήματα: -Μοντελοποίηση Υπηρεσιών, Ροών Εργασίας & Εφαρμογών - Μηχανισμοί Εικονοποίησης (Virtualization) & Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών, - Συστήματα Πραγματικού Χρονου, - Μελλοντικές Προκλήσεις

17.ΦΕΒ.2010     Scalable Persistence for Data Stream Processing Systems

10.ΦΕΒ.2010     Top-k and Skyline Query Processing in Distributed and Parallel Systems

17.ΔΕΚ.2009     Ρομποτική Όραση: Δυνατότητες και Προκλήσεις

11.ΔΕΚ.2009     Ρομπότ Ανάδρασης Δυνάμεων σε Ιατρικές και Βιολογικές Εφαρμογές

10.ΔΕΚ.2009     Συγχωνεύσιμα Δένδρα (Mergeable Trees)

22.ΙΟΝ.2009     Επιλεκτική Απόδοση της Πιστότητας Τρισδιάστατων Γραφικών - Μεθοδολογία Βασισμένη στην Ανθρώπινη Μνήμη

30.ΑΠΡ.2009     Πρόσφατα αποτελέσματα στην αποδοτική μεταφορά και αναζήτηση δεδομένων

12.ΜΑΡ.2009     Κατάτμηση Εικόνας με Μικτές Κατανομές: από τη μοντελοποίηση ιστογράμματος στη διατήρηση περιγραμμάτων

29.ΙΑΝ.2009     Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων - Νικόλαος Σκλάβος 11:30

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!