ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 19/01/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Έλεγχος Κίνησης Υπερ-επενεργούμενης Πλωτής Ρομποτικής Πλατφόρμας", Κ. Βλάχος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Έλεγχος Κίνησης Υπερ-επενεργούμενης Πλωτής Ρομποτικής Πλατφόρμας". Ομιλητής θα είναι ο κ. Κώστας Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το επόμενο βήμα των αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων θα είναι στο νερό. Η έρευνα στο πεδίο της θαλάσσιας ρομποτικής γίνεται όλο και πιο δημοφιλής καθώς η ανάγκη κατανόησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (στην επιφάνεια αλλά και κάτω από αυτήν) αυξάνεται τόσο για επιστημονικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Επιπλέον, όλα δείχνουν πως η αυτόνομη ναυτιλία είναι το επόμενο στοίχημα μετά τα αυτόνομα αυτοκίνητα.
Η παρουσίαση επικεντρώνει σε μεθοδολογίες ελέγχου κίνησης μιας ρομποτικής πλωτής τριγωνικής πλατφόρμας ειδικού σκοπού. Πρόκειται για υπερ-επενεργούμενη ρομποτική πλατφόρμα, δηλαδή έχει περισσότερες εισόδους ελέγχου από βαθμούς ελευθερίας. Οι είσοδοι ελέγχου παρέχονται από τρία jets στις γωνίες της τριγωνικής κατασκευής.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την σχεδίαση αλγορίθμων ελέγχου της θέσης και της κίνησης της ρομποτικής πλατφόρμας. Επιπλέον, ο έλεγχος θέσης και κίνησης της πλατφόρμας πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά αποφεύγοντας φυσικά εμπόδια, και υπό την επίδραση διαφόρων περιβαλλοντολογικών διαταραχών, όπως ο άνεμος και τα θαλάσσια κύματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν διάφορες μεθοδολογίες ελέγχου, οι οποίες αναπτύχθηκαν πρόσφατα καθώς και αποτελέσματα σε περιβάλλον προσομοίωσης.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!