ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 12/02/2018   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Legged & Orbital Robotics: Nonlinear Dynamics and Control", Evangelos Papadopoulos

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Legged & Orbital Robotics: Nonlinear Dynamics and Control". Ομιλητής θα είναι ο κ. Παπαδόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The impact of robots is increasing very fast, as some of them emerge out of factories and operate either in terrestrial unstructured environments or on space orbits. Other robotic devices become embedded in humans or assist surgeons. Such robots are controlled machines whose design, dynamics, and control play a critical role in their stability and performance.
This talk will focus on dynamics and control aspects as they apply to Biomimetics, Biomechatronics and Space Robotics. Robotic devices in those areas exhibit common characteristics, such as coupled and complex dynamics, nonholonomic behavior, interactions with their environment, under-actuation, and more, making their planning and control very challenging.
These challenges are tackled by analytical studies and experimentation. Analytical studies are based on nonlinear dynamics and control tools, such as Lyapunov stability, Poincaré maps, integrability conditions, model-based control, while experiments are executed in water tanks, treadmills, or air-bearing zero-gravity tables. Analytical studies and experiments will be discussed and results will be presented.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!