ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 27/07/2018   -   Φοιτητών
ΠΜΣ "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων" - Προσφερόμενα Μαθήματα 2018-2019

Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα που θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων."

Πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον εδώ.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!