ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 30/11/2018   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη δήλωση του ΜΥΕ011/ΠΛΕ072 - Εξελικτικός Υπολογισμός

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο το κατ'επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "Εξελικτικός Υπολογισμός"(ΜΥΕ011/ΠΛΕ072) να ελέγξουν τη δήλωσή τους και, σε περίπτωση που δεν φαίνεται καταχωρημένο το μάθημα, να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 10.12.2018 σχετικό email στο gramcs@cc.uoi.grμε το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό μητρώου τους προκειμένου η Γραμματεία να προχωρήσει στην καταχώρηση του μαθήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!