ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 19/03/2019   -   Ομιλίες
Παρουσίαση Ph.D. με θέμα "Automated Representation, Quality Assessment, Evolution, Visualization, and Adaptation to Change for Data Intensive Ecosystems"

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Πέτρου Μανούση με θέμα "Automated Representation, Quality Assessment, Evolution, Visualization, and Adaptation to Change for Data Intensive Ecosystems" την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!