ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 02/04/2019   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΥΥ403 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Στις 11 Μαΐου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί απαλλακτική εξέταση εφ’ όλης της ύλης στο μάθημα ΜΥΥ403 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση. Η εξέταση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους φοιτητές 6ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου και είναι προαιρετική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στον χώρο του μαθήματος στο e-course (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1759).

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!