ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 18/04/2019   -   Φοιτητών
Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προπτυχιακών Μαθημάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων / διδασκαλίας από τους φοιτητές για το Εαρινό εξάμηνο 2018-19 θα γίνει στο διάστημα από Πέμπτη 9 Μαΐου έως και Τετάρτη 22 Μαΐου 2019. Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση ενός μαθήματος έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο κάθε μάθημα.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για κάθε προπτυχιακό μάθημα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η ημερομηνία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τα μεταπτυχιακά μαθήματα θα καθοριστεί με ευθύνη των διδασκόντων.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!