ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 22/04/2019   -   Προκυρήξεις
Επικουρικό έργο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δυο (2) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από 6/5/2019 έως 17/5/2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!