ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 30/05/2019   -   Φοιτητών
Επιλογή & Κατάταξη Φοιτητών/Φοιτητριών του ΤΜΗΥΠ που υπέβαλαν αίτηση για Κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

H ανακοίνωση αφορά την επιλογή και την κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίασή 401/22-5-2019, για τη συμμετοχή τους σε κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!