ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 25/06/2019   -   Προκυρήξεις
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-20 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων,την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία ή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/3144-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-22650-2019

Τα μαθήματα που αφορούν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι στις σελίδες 134-139 της προκήρυξης (α/α Θέσης ΜΗΥΠ1,ΜΗΥΠ2 και ΜΗΥΠ3). Συγκεκριμένα,

  • ΜΗΠ1-Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, σελ.134-135
  • ΜΗΠ2-Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, σελ.136-137
  • ΜΗΠ3-Δίκτυα Υπολογιστών, σελ.138-139

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση αυτή υπόδειγμα Αίτησης (http://eapply.rc.uoi.gr) στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ακολουθώντας τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παραπάνω σύνδεσμο.

Στη συνέχεια, τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 12/07/2019, ώρα 14:00.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!