ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 25/07/2019   -   Φοιτητών
Εκλογή μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠI

Η ανακοίνωση απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. πρωτ. 407/12.07.2019, σχετικά με την εκλογή μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) της Σχολής.

H ευθύνη της προαναφερόμενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!