ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 17/09/2019   -   Γενικά
Προκήρυξη Εκλογών - Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Οι ανακοινώσεις αφορούν την προκήρυξη εκλογών και την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π και των μελών Ε.Τ.Ε.Π.(τακτικού-αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-12-2019 έως 30-11-2020.

Η εκλογική διαδικασία για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα, δηλαδή την Παρασκευή, 1-11-2019, κατά τις ώρες 11:00-12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο του Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και για τις δύο κατηγορίες προσωπικού θα υποβληθούν αυτοπροσώπως από τα ενδιαφερόμενα μέλη μέχρι την Παρασκευή 18/10/2019 στις 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!