ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 26/09/2019   -   Φοιτητών
Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδάκτορες ότι η προθεσμία για την ανανέωση της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι από 1/10/2019-31/10/2019. H σχετική ανακοίνωση και η αίτηση επισυνάπτονται.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!