ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 01/10/2019   -   Φοιτητών
Απασχόληση φοιτητών στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων (Support)

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων (Support) να αποστείλουν e-mail στο ephy@cs.uoi.gr μέχρι τη Τρίτη 08/10/2019 και ώρα 12:00, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον με το ονοματεπώνυμό τους, Α.Μ., έτος σπουδών, το e-mail τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη των υποψηφίων την ίδια ημέρα στις 13:00 για την επιλογή των φοιτητών που θα στελεχώσουν την Ομάδα.

Η συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων απευθύνεται σε φοιτητές με δεξιότητα στον χώρο των υπολογιστικών συστημάτων, οδηγεί στην απόκτηση σημαντικών νέων γνώσεων και εμπειριών, και είναι μια ευκαιρία συνεισφοράς προς την ευρύτερη κοινότητα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.|

Να σημειωθεί ότι μετά την επιτυχή συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας. Προαιρετικά, είναι δυνατή η κατοχύρωση Πρακτικής Άσκησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με τη διάρκεια της απασχόλησης στην Ομάδα και την εμπειρία σας, οι εργασίες που δύναται να ανατεθούν έχουν ως ακολούθως:

  • Προγραμματισμός και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων του Τμήματος
  • Εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ εργαστηρίων
  • Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων με χρήση Arduino
  • Διαχείριση του συστήματος ουράς εκτυπώσεων
  • Ανάπτυξη και συντήρηση της δικτυακής σελίδας του Support

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!