ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 28/11/2019   -   Προκυρήξεις
Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Eαρινό Εξ. 2019-2020

Το παρακάτω αρχείο περιέχει πληροφορίες για τους επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για το Εαρινό Εξάμηνο του 2019-2020.

Προσοχή!!!
Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση, η οποία δεν συνιστά εγγραφή στο Π.Μ.Σ.) τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής εάν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μεταβατικό Κτίριο, ΤΚ 45110
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλέφωνο 2651007213

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!