ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 29/11/2019   -   Φοιτητών
Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020_ΛΗΞΗ 18/12/2019

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 θα γίνει από τη Δευτέρα 2/12/2019 έως και την Τετάρτη 18/12/2019.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές στο νέο σύστημα ClassWeb https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου(πρωτοετείς) θα δηλώσουν 6 μαθήματα(συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος των Αγγλικών ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Placement Test), ενώ οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και εννέα(9) μαθήματα. Επίσης, όσοι φοιτητές δηλώσουν Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να δηλώσουν ακόμη τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και ότι οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο Π1 στην Γραμματεία έως το πέρας των δηλώσεων.

Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν ξανά τη σωστή υποβολή των δηλώσεων τους (προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση ώστε να διαπιστώνουν την έγκυρη υποβολή της δήλωσης).O επανέλεγχος πρέπει να γίνει κατά το χρονικό διάστημα 2/12/2019 έως 18/12/2019, διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό.

Επί Πτυχίω Φοιτητές

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο(2) δηλώσεις μαθημάτων.Στην πρώτη θα δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου(2019-2020 Χειμερινό), ενώ στη δεύτερη θα δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα που δήλωσαν και στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 (2019-2020 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!