ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 23/12/2019   -   Φοιτητών
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020
Διπλωματικές Εργασίες εκπονούν οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής που βρίσκονται στο 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Tον κατάλογο των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Eαρινό Εξάμηνο 2019-2020 μπορείτε να τον βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!