ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 09/01/2020   -   Γενικά
Υποψήφιοι Διδάκτορες – Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου G-Suite email

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενεργοποιήθηκε για τους φοιτητές 3ου κύκλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για απόκτηση θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού μέσω της εφαρμογής uregister.uoi.gr.

Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους διδάκτορες – μεταδιδάκτορες:

Υποψήφιοι που είχαν ήδη ενεργοποιήσει ακαδημαϊκό λογαριασμό (uregister.uoi.gr)
*Επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματός τους για να πληροφορηθούν το νέο τους username και σημείο πρόσβασης στην υπηρεσία email.

Υποψήφιοι που ΔΕΝ έχουν ενεργοποιήσει ακαδημαϊκό λογαριασμό (uregister.uoi.gr)
*Επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να επικαιροποιηθεί η καρτέλα τους στο φοιτητολόγιο με όλα τα απαραίτητα δεδομένα.
*Παίρνουν από την Γραμματεία του Τμήματός τους οδηγίες προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν uregister.uoi.gr
*Ενημερώνονται από την Γραμματεία για το σημείο πρόσβασης στην νέα υπηρεσία email.

Η θυρίδα στην νέα υπηρεσία email θα είναι έτοιμη 24 ώρες από την ενεργοποίηση ακαδημαϊκού λογαριασμού –> uregister.uoi.gr

Οι οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού επισυνάπτονται.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!