ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 18/02/2010   -   Ομιλίες
Κατανεμημένα Συστήματα: -Μοντελοποίηση Υπηρεσιών, Ροών Εργασίας & Εφαρμογών - Μηχανισμοί Εικονοποίησης (Virtualization) & Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών, - Συστήματα Πραγματικού Χρονου, - Μελλοντικές Προκλήσεις
Ομιλητής: Δημοσθένης Κυριαζής

Ώρα ομιλίας: 12.00
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!