ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 13/12/2010   -   Φοιτητών
Επιλεγμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για πρόσληψη, 2011
Οι παρακάτω φοιτητές επιλέχθηκαν από την Γ.Σ.Ε.Σ. για πρόσληψη κατά το 2011 με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων για το έτος 2011 (μετά από σχετική ανακοίνωση). Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη γραμματεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

  1. Ν. Τζιωρτζιώτης
  2. Α. Βασιλάκης
  3. Σ. Κρανάς
  4. Φ. Σιταράς
  5. Β. Μπούργος
  6. Ι. Παπαδόπουλος
  7. Α. Λάζος
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!