ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 10/03/2011   -   Προκυρήξεις
Προκήρυξη για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Χειμερινό 2011-12)
Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη για την εισαγωγή
φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 5/5/2011
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!