ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 01/12/2011   -   Φοιτητών
Υλικό από την υποδοχή των πρωτοετών
Τη Δευτέρα, 1/12/2011, έγινε η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής, μέσα σε πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Οι φοιτητές μας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το τμήμα και τις σπουδές τους αλλά και για σημαντικές υπηρεσίες που τους παρέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετικά με δυνατότητες κινητικότητας, πρακτικής άσκησης, καθώς και τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Επισυνάπτονται οι σχετικές παρουσιάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!