ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 28/09/2012   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013
Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά τις εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 8/10/2012 έως και 19/10/2012. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • ©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
    created by data|SCIENCE

    Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!