ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 11/10/2012   -   Φοιτητών
Υποδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Την Πέμπτη, 11/10/2012 και ώρα 12:00 - 13:00, θα γίνει η υποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής στην αίθουσα σεμιναρίων. Η εκδήλωση αφορά όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κυρίως αυτούς που έγιναν δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στο τρέχον εξάμηνο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
  • Παρουσίαση του ΠΜΣ του Τμήματος
  • Βασικά σημεία του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Ενημέρωση για το ΙΕΕΕ Student Branch και άλλα θέματα
  • ©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
    created by data|SCIENCE

    Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!