ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 30/10/2012   -   Προκυρήξεις
Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική
Το παρακάτω αρχείο περιέχει την Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 19η Νοεμβρίου 2012. Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται) θα πραγματοποιηθούν την 30η Νοεμβρίου 2012.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!