ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 19/11/2012   -   Προκυρήξεις
Έκτακτη ανακοίνωση για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ότι οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων και πραγματοποίησης των προσωπικών συνεντεύξεων μετατίθενται τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα λόγω των έκτακτων συνθηκών, που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι ακριβείς ημερομηνίες/προθεσμίες θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!