ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 07/12/2012   -   Προκυρήξεις
Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (13/12/2012)
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η:
Πέμπτη, 13/12/2012
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό Κτίριο, 2ος Όροφος) είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. (με συστημένη επιστολή).
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την:
Τετάρτη, 19/12/2012
σε ώρες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους καθηγητές κ. Νικολόπουλο ή κ. Νίκου.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!