ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 06/02/2013   -   Φοιτητών
Διεξαγωγή μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας για το IELTS
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει πιλοτικά στους φοιτητές όλων των Σχολών γλωσσικά μαθήματα προετοιμασίας για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS (International English Language Testing System). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που ακολουθεί και η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!