ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 14/02/2013   -   Ομιλίες
Διάλεξη με τίτλο: Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Βελτιστοποίησης στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Διάλεξη του Επικ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Παρσόπουλου , την Πέμπτη 14/2/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του κτιρίου Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!