ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 11/02/2013   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που φοιτούν για το πρώτο τους πτυχίο και δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα των 1000 €, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Tμήματος να παραλάβουν οι ίδιοι (με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα) την Βεβαίωση. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο παρακάτω αρχείο. Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων και η παραλαβή της βεβαίωσης θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρες 09:00΄ – 13:00΄ στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής..
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!