ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 06/03/2013   -   Φοιτητών
Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2013
Η παρακάτω ανακοίνωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (στο δεύτερο όροφο του Μεταβατικού Κτιρίου, τηλ. 26510-07321) και στη συνέχεια προωθούνται υπηρεσιακά για έλεγχο και έγκριση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συνημμένα Αρχεία

Υπεύθυνη Δήλωση

Σχετικό ΦΕΚ
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!