ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 24/09/2013   -   Φοιτητών
Αναβολή εξετάσεων - αλλαγή προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Με βάση το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. το σχετικό κείμενο), δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις έως και τη Δευτέρα 30/9/2013.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για το υπόλοιπο της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου είναι αυτό που δίνεται στο επισυναπτόμενο κείμενο. Σε περίπτωση νέας αναβολής των εξετάσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!