ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 06/11/2013   -   Φοιτητών
Λογαριασμοί πρωτοετών φοιτητών στο σύστημα υπολογιστών του Τμήματος
Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι οι λογαριασμοί στο σύστημα υπολογιστών του Τμήματος έχουν δημιουργηθεί και τα ονόματα χρηστών και οι αρχικοί μυστικοί κωδικοί θα δοθούν στις διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική", τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και Τρίτη 12 Νοεμβρίου. Τα εργαστήρια του παραπάνω μαθήματος ξεκινούν την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!