ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 11/12/2013   -   Φοιτητών
Eπείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν από το 4ετές στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν από το τετραετές στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών ότι πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης από 16 Δεκεμβρίου 2013 έως και 10 Ιανουαρίου 2014.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα έντυπα

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!