ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 15/01/2014   -   Φοιτητών
Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μετάβασης φοιτητών από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών
Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν από το τετραετές στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών ότι μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης  έως και 20 Ιανουαρίου 2014.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!