ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 16/06/2014   -   Ομιλίες
Διάλεξη με τίτλο 'Strategyproof Mechanisms for Competitive Influence in Networks'

Διαλεξη του prof. Allan Borodin , την Δευτέρα 16/6/2014 και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του κτιρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τίτλος:"Strategyproof Mechanisms for Competitive Influence in Networks"

Περίληψη

Motivated by applications to word-of-mouth advertising, we consider a game-theoretic scenario in which competing advertisers want to target initial adopters in a social network. Each advertiser wishes to maximize the resulting cascade of influence, modeled by a general network diffusion process. However, competition between products may adversely impact the rate of adoption for any given firm. The resulting framework gives rise to complex preferences that depend on the specifics of the stochastic diffusion model and the network topology. We study this model from the perspective of a central mechanism, such as a social networking platform, that can optimize seed placement as a service for the advertisers. We ask: given the reported demands of the competing firms, how should a mechanism choose seeds to maximize overall efficiency? Beyond the algorithmic problem, competition raises issues of strategic behaviour: rational agents should be incentivized to not under-report their budget demands. We show that when there are two players, the social welfare can be 2-approximated by a polynomial-time strategyproof mechanism. Our mechanism is defined recursively, randomizing the order in which advertisers are allocated seeds according to a particular greedy method. For three or more players, we demonstrate that under additional assumptions (satisfied by many existing models of influence spread) there exists a simpler strategyproof e/(e−1)-approximation mechanism; notably, this second mechanism is not necessarily strategyproof when there are only two players.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!