ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/09/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015
Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα γίνει ηλεκτρονικά από τους ίδιους στο σύστημα CRONOS https://cronos.cc.uoi.gr (φοιτητολόγιο) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από 6 έως και 20 Οκτωβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!