ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/09/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη μετάβαση από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών
Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν από το τετραετές στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών ότι πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης από 6 έως και 20 Οκτωβρίου 2014.Την ανωτέρω δήλωση μετάβασης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι φοιτητές που εγγράφονται στο 5ο εξάμηνο του τετραετούς προγράμματος σπουδών πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το έγγραφο που ακολουθεί.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!