ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 01/10/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη μετάβαση από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών_ENTYΠΑ

Σε συνέχεια της από 15-9-2014 ανακοίνωσης για τους φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν από το τετραετές στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών επισυνάπτονται:

  1. 1.Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Μετάβασης.
  2. 2.Το έντυπο της Δήλωσης Μαθημάτων (χειρόγραφη) χειμερινού εξαμήνου 2014-2015.
Tα δύο έντυπα περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.

Την ανωτέρω δήλωση μετάβασης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι φοιτητές που εγγράφονται στο 5ο εξάμηνο του τετραετούς προγράμματος σπουδών πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης από 6 έως και 20 Οκτωβρίου 2014. Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης Μετάβασης θα γίνεται τη στιγμή της κατάθεσής της στη Γραμματεία ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το έγγραφο που ακολουθεί.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!