ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 10/10/2014   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:

Σεμινάριο Τμήματος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος διοργανώνεται η πρώτη διάλεξη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/10/2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης και o τίτλος της διάλεξης "Βελτιστοποίηση Ελέγχου Πολυ-πύρηνων Ολοκληρωμένων Συστημάτων με Δυναμική Κλιμάκωση Τάσης Τροφοδοσίας".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δυναμική κλιμάκωση της τάσης τροφοδοσίας συνδυαζόμενη με την διαμέριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σε πολλαπλές νησίδες τροφοδοσίας αποτελεί μία αποτελεσματική τεχνική μείωσης της δυναμικής κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, η διαμοίραση των μηχανισμών πρόσβασης ελέγχου μεταξύ πυρήνων (cores) και νησίδων, η ανάγκη της εφαρμογής ελέγχου σε πολλαπλές τάσεις τροφοδοσίας και οι χαμηλές συχνότητες εισαγωγής των δεδομένων ελέγχου στις χαμηλότερες τάσεις τροφοδοσίας δημιουργούν νέες προκλήσεις ελέγχου και αυξάνουν δραματικά τον χρόνο ελέγχου. Σε αυτή την παρουσίαση θα αναλύσουμε τις νέες προκλήσεις ελέγχου που σχετίζονται με τον χρονο-προγραμματισμό των διαδικασιών ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων δυναμικής κλιμάκωσης τροφοδοσίας, και θα παρουσιάσουμε σύγχρονες τεχνικές ελαχιστοποίησης του χρόνου ελέγχου, τόσο σε μονοθεσιακά όσο και σε πολυθεσιακά περιβάλλοντα ελέγχου.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!