ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 07/10/2014   -   Φοιτητών
Μάθημα Αγγλικών 1ου Έτους

Την Τετάρτη 8/10/2014 θα γίνει Placement test για το τμήμα Πληροφορικής στο αμφιθέατρο Πληροφορικής. Οι φοιτητές θα προσέλθουν ως εξής:

  • Οι φοιτητές από Kacupi έως και Κακογλέπη Δημήτριο θα εξετασθούν μεταξύ 11.00-12.00 μ.μ.
  • Οι φοιτητές από Καλλιακμάνη έως και Παπαδημητρίου θα εξετασθούν μεταξύ 12.00-13.00 μ.μ. και
  • οι φοιτητές από Παπαδόπουλο έως Χριστοπούλου θα εξετασθούν μεταξύ 13.00-14.00 μ.μ.

Όσοι φοιτητές γράψουν πάνω από ένα συγκεκριμένο βαθμό θα απαλλαγούν από το μάθημα Αγγλικών του πρώτου εξαμήνου με βαθμό αντίστοιχο της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στο placement test. Όσοι δεν συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα παρακολουθήσουν τα Αγγλικά του πρώτου εξαμήνου.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!