ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 08/10/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη μετάβαση από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών_Προσοχή αφορά φοιτητές 1ου και 3ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής

Η ανακοίνωση αφορά φοιτητές που διανύουν το 1ο ή 3ο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής (4ετές Πρόγραμμα Σπουδών) και επιθυμούν να μεταβούν από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)

Ενημερώνονται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Πληροφορικής (4ετές Πρόγραμμα Σπουδών) και διανύουν το 1ο ή 3ο εξάμηνο ότι, εάν επιθυμούν να μεταβούν από το τετραετές στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης από 9 έως και 20 Οκτωβρίου 2014.

Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης Μετάβασης θα γίνεται τη στιγμή της κατάθεσής της στη Γραμματεία ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
Ταυτόχρονα οι εν λόγω φοιτητές θα υποβάλλουν στη Γραμματεία τη χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015.
Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία παρακάτω.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!